GRAND BEAT 2019

Skrivelser i pressen:

”Den nya talangjakten Grand Beat överträffade arrangörernas förväntningar och en fortsättning planeras redan. Men i vilken form är det för tidigt att sia om.” – Västra Nyland

”Raseborg är en guldgruva vad gäller musikaliska talanger. Det har tydligt kommit fram i och med den nya musiktalangtävlingen Grand Beat som hade final i lördags.” – Yle Västnyland

”Tack vare samarbetet mellan Kultur ­ huset Karelia och föreningen Väst­nyländska ungdomsringen, VNUR, blev talangtävlingen Grand Beat möjlig att genomföra. Och den blev en succé.” – Svenska Folkskolans Vänner

KOlla På Finalen från 2019