MUSIKTÄVLINGEN GRAND BEAT

Kulturhuset Karelia och Västnyländska Ungdomsringen (TryckeriTeatern) arrangerar en årligen återkommande musik- och talangtävling! Arbetsgruppen bakom detta är ”Ungdomsgruppen i Karelia” och ”Barn- och ungdomsutskottet” från Västnyländska Ungdomsringen. Tävlingen ordnas för ungdomar 13–25 år medan evenemanget riktar sig till en publik i alla åldrar. Till talangtävlingen kan både band och sångare anmäla sig, samt enskilda instrumentalister. Ackompanjemang ordnas vid behov.

Ungdomsfullmäktige i Raseborg har under flera år ordnat talangtävlingen Talent. Ungdomsfullmäktige har nu beslutat att inte ordna denna tävling längre och därför tycker ungdomsgrupperna verksamma i Kulturhuset Karelia och Västnyländska Ungdomsringen att de vill fortsätta traditionen med en talangtävling i Raseborg, men med inriktning på musik. Tävlingens språk är svenska.

Det är vi som sitter i styrgruppen för Grand Beat:

Felix Lönnqvist – Västnyländska Ungdomsringen

Linus Mäkelä – Kulturhuset Karelia

Charlotta Eriksson – Västnyländska Ungdomsringen

Ida Flemmich – Kulturhuset Karelia

Annette Ström – Kulturhuset Karelia